ČLANOVI

Udruženje Poslodavaca Brčko Distrikta

REGISTAR ČLANOVA UDRUŽENJA POSLODAVACA BRČKO DISTRIKTA

1. AGRAGOLD d.o.o.
Bijeljinska 9,
Direktor: Ekrem Hanić
Tel: 049/220-560
fax: 049/220-950
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.agragold.com

2. AGRO GROUP d.o.o.
Ive Andrića br.4
Direktor: Dragan Tomić
Tel: 049/232-700
Fax: 049/218-883
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.agrogroup.org

3. ANTUNOVIĆ d.o.o.
Dejtonska 95
Direktor: Niko Sadrić
Tel: 049/216-031
Fax: 049/216-032
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

4. BELISAR d.o.o.
Industrijska br.3
Direktor: Ekrem Hanić
Tel: 049/216-445
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.belisar-logistics.com

5. BIMAL d.d.
Bijeljinska 9
Direktor: Ilija Studen
Tel: 049/514-080; 049/230-050
Fax: 049/220-585
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.bimaldd.com

6. BRČKO GAS d.o.o.
Banjalučka 8
Direktor: Bajić Dušan
Tel/fax: 049/220-000
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.brckogas.net

7. BRIŽ d.o.o.
Petra Kočića 9
Direktor: Predrag Ristić
tel/fax: 049/213-905; 232-950
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.brizbrcko.com

8. CEROL d.o.o.
Cerik bb
Direktor: Raif Čolić
Tel: 035/861-111
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.cerol.ba

9. CONRAM d.o.o.
Bulevar mira bb, zgrada Delta II, I sprat,
Direktor: Nedžad Ramić
Tel: 049/514-010 knjigovodstvo
Fax: 049/234-241; 513-325
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.conramdoo.com

10. BOSNAPLOD d.o.o.
Semberska bb
Direktor: Benjamin Vuković
Tel.: 049/ 580-920
Fax: 049/ 580-921
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.bosnaplod.ba

11. DUGA d.o.o.
Bulevar mira bb, zgrada Delta II, lokal br. III-16a,
Direktor: Esad Omerhodžić
Tel: 049/234-350
Fax: 049/234-351
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

12. ENERGY BENTZ d.o.o.
Mostarska 210
Direktor: Tihomir Antunović
Tel: 049/321-123
Fax:049/321-079
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
WEB: www.energy-bentz.com

13. HIDRA STIL d.o.o. 
Industrijska 4
Direktor: Amir Peštalić
Tel: 049/590-470
Fax: 049/590-473
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.hidrastil.ba

14. JELEN d.o.o. 
Petra kočića 1
Direktor: Jelenko Ilić
Tel/fax: 049/215-230
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.jelen.ba

15. JP KOMUNALNO BRČKO d.o.o.
Studentska 13
Direktor: Kemal Atić
Tel: 049/217-255
fax: 049/216-118
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.komunalno.ba

16. MALAGIĆ&DIVANI d.o.o.
M.Malića i I.Džindića bb
Direktor: Fatmir Malagić
Tel: 049/320-130
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
WEB: www.malagic.com

17. OGLAVINA d.o.o.
Dr. Mehmeda Spahe 73
Direktor: Mujo Ljuca
Tel: 049/321-131
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.oglavina.ba

18. RATTAN SEDIA d.o.o.
Cerik b.b.
Direktor: Mersed Mehić
Tel: 049/590-911
Fax: 049/580-200
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.rattansedia.com

19. STUDEN-AGRANA d.o.o.
Industrijska 4
Direktor: Nenad Korica
Direktor: Hans Peter Bachschwoell
Tel/fax: 049/518-010
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.studen-agrana.com

20. TEHNOINŽENJERING d.o.o.
Safvet Bega Bašagića 1
Direktor: Bojan Krivaćević
Tel/fax: 049/212-897
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.tehnoinzenjering.net

21. TERMOELEKTRO d.o.o.
Bulevar Mira 1
Direktor: Dragana Dragić
Tel: 049/216-832
Fax: 049/232-581
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.termoelektro-brcko.com

22. DOO "MAOČANKA-COMMERCE"
Maoča bb
Direktor: Novalija Tursunović
Tel/fax: 049 520 780
E-mail. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.maocanka.com

23. ŽELJO d.o.o.
Bijeljinska bb
Direktor: Sreten Bogićević
Tel: 049/216-512
Fax: 049/216-864
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.zeljo-doo.com 

24. APOTEKA " ZDRAVLJE " s.p.
Bosne Srebrene br.37
Direktor, Radoslav Subotić
Tel:049/232-501
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

25. DOO " BIJELIĆ GRADNJA"
Omerbegovača br.188
Direktor: Ferid Bijelić
Tel/fax: 049/503-026
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
web: www.bijelicgradnja.com

26. DOO "BAKARNI"
Vuka Karadžića br.37
Direktor: Nebojiša Ristanić
Tel/fax: 049 411-411
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

27. SD SUNCE s.p. Brčko
Dom za stare i iznemogle osobe
Branka Ćopića br.8
Direktor: Spasa Bajer
Tel: 065/729-554
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

28. DOO "GRADITELJ"
Konačko Brdo br.8
Vlasnik: Ermin Džindić
Tel.: 049/230-200
Fax.: 049/230-201
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web.: www.graditelj.ba

29. DOO "DH INŽENJERING"
Asima Derviševića br. 3A
Direktor: Dino Hodžić
Tel.: 062 389 223
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

30. DOO "TMD-MIBO"
Ciglana br.12
Direktor: Elvin Hanić
Tel.: 049 204 800
Fax.: 049 204 801
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

31. DOO "DIONIS LJUBNIČA"
Bulevar mira br. 16
Direktor: Ilija Jovičić
Tel/fax: 049 490 144
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.