ČLANOVI

Udruženje Poslodavaca Brčko Distrikta

REGISTAR ČLANOVA UDRUŽENJA POSLODAVACA BRČKO DISTRIKTA

1. AGRAGOLD d.o.o.
Bijeljinska 9,
Direktor: Ekrem Hanić
Tel: 049/220-560
fax: 049/220-950
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.agragold.com

2. AGRO GROUP d.o.o.
Ive Andrića br.4
Direktor: Dragan Tomić
Tel: 049/232-700
Fax: 049/218-883
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.agrogroup.org

3. ANTUNOVIĆ d.o.o.
Dejtonska 95
Direktor: Niko Sadrić
Tel: 049/216-031
Fax: 049/216-032
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

4. BELISAR d.o.o.
Industrijska br.3
Direktor: Ekrem Hanić
Tel: 049/216-445
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.belisar-logistics.com

5. BIMAL d.d.
Bijeljinska 9
Direktor: Ilija Studen
Tel: 049/514-080; 049/230-050
Fax: 049/220-585
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.bimaldd.com

6. BRČKO GAS d.o.o.
Banjalučka 8
Direktor: Bajić Dušan
Tel/fax: 049/220-000
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.brckogas.net

7. BRIŽ d.o.o.
Petra Kočića 9
Direktor: Predrag Ristić
tel/fax: 049/213-905; 232-950
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.brizbrcko.com

8. CEROL d.o.o.
Cerik bb
Direktor: Raif Čolić
Tel: 035/861-111
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.cerol.ba

9. CONRAM d.o.o.
Bulevar mira bb, zgrada Delta II, I sprat,
Direktor: Nedžad Ramić
Tel: 049/514-010 knjigovodstvo
Fax: 049/234-241; 513-325
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.conramdoo.com

10. BOSNAPLOD d.o.o.
Semberska bb
Direktor: Benjamin Vuković
Tel.: 049/ 580-920
Fax: 049/ 580-921
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.bosnaplod.ba

11. ENERGY BENTZ d.o.o.

Mostarska 210
Direktor: Tihomir Antunović
Tel: 049/321-123
Fax:049/321-079
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
WEB: www.energy-bentz.com

12. HIDRA STIL d.o.o. 
Industrijska 4
Direktor: Amir Peštalić
Tel: 049/590-470
Fax: 049/590-473
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.hidrastil.ba

13. JELEN d.o.o. 
Petra kočića 1
Direktor: Jelenko Ilić
Tel/fax: 049/215-230
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.jelen.ba

14. JP KOMUNALNO BRČKO d.o.o.
Studentska 13
Direktor: Kemal Atić
Tel: 049/217-255
fax: 049/216-118
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.komunalno.ba

15. "FAMM" d.o.o.
Grbavica bb
Direktor: Faiz Iljazović
Tel.: 049/301-145
Fax:049/301-127
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.doofamm.com

16. OGLAVINA d.o.o.

Dr. Mehmeda Spahe 73
Direktor: Mujo Ljuca
Tel: 049/321-131
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.oglavina.ba

17. RATTAN SEDIA d.o.o.
Cerik b.b.
Direktor: Mersed Mehić
Tel: 049/590-911
Fax: 049/580-200
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.rattansedia.com

18. STUDEN-AGRANA d.o.o.
Industrijska 4
Direktor: Nenad Korica
Direktor: Hans Peter Bachschwoell
Tel/fax: 049/518-010
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.studen-agrana.com

19. TEHNOINŽENJERING d.o.o.
Safvet Bega Bašagića 1
Direktor: Bojan Krivaćević
Tel/fax: 049/212-897
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.tehnoinzenjering.net

20. TERMOELEKTRO d.o.o.
Bulevar Mira 1
Direktor: Dragana Dragić
Tel: 049/216-832
Fax: 049/232-581
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.termoelektro-brcko.com

21. DOO "MAOČANKA-COMMERCE"
Maoča bb
Direktor: Novalija Tursunović
Tel/fax: 049 520 780
E-mail. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.maocanka.com

22. ŽELJO d.o.o.
Bijeljinska bb
Direktor: Sreten Bogićević
Tel: 049/216-512
Fax: 049/216-864
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.zeljo-doo.com 

23. APOTEKA " ZDRAVLJE " s.p.
Bosne Srebrene br.37
Direktor, Radoslav Subotić
Tel:049/232-501
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

24. DOO " BIJELIĆ GRADNJA"
Omerbegovača br.188
Direktor: Ferid Bijelić
Tel/fax: 049/503-026
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
web: www.bijelicgradnja.com

25. DOO "BAKARNI"
Vuka Karadžića br.37
Direktor: Nebojiša Ristanić
Tel/fax: 049 411-411
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

26. SD SUNCE s.p. Brčko
Dom za stare i iznemogle osobe
Branka Ćopića br.8
Direktor: Spasa Bajer
Tel: 065/729-554
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

27. DOO "GRADITELJ"
Konačko Brdo br.8
Vlasnik: Ermin Džindić
Tel.: 049/230-200
Fax.: 049/230-201
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web.: www.graditelj.ba

28. DOO "DH INŽENJERING"
Asima Derviševića br. 3A
Direktor: Dino Hodžić
Tel.: 062 389 223
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

29. DOO "TMD-MIBO"
Ciglana br.12
Direktor: Elvin Hanić
Tel.: 049 204 800
Fax.: 049 204 801
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

30. DOO "DIONIS LJUBNIČA"
Bulevar mira br. 16
Direktor: Ilija Jovičić
Tel/fax: 049 490 144
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

31. "KARAMUJIĆ PETROL" d.o.o.
Gornji Rahić bb
Direktor: Ahmed Karamujić
Tel/fax: 049/514-005
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.karamujicpetrol.ba

32. "MINGOS COFFEE" doo
Industrijska br.3
Redatelj: Enis Suljkanović
Tel.: 049/213-303
Fax:049/216-089
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.mingos.ba

33. "MODULE ONE" ( MODUL JEDAN ) doo
Brod, Industrijska zona bb
Izvršni direktor: Dino Šačirović
Tel/fax: 049/212-222
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.modul1.at

34. "STUDEN GLOBAL SEE" doo
Industrijska br.3
Direktor. Nataša Pucar
Tel.: 049/217-390
Fax: 049/217-391
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.studen-global.com

35. "BELAMIONIX" doo
Cerik bb
Zamjenik direktora: Eldin Omić
Tel.: 049/746-096
Fax: 049/746-095
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.belamionix.ba

36. "ENERGO SISTEM"
Daytonska br.141 A
Redatelj: Vojislav Nikolić
Tel.:/ 049/490-490
Fax: 049/231-090
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.energosistembrcko.com

37. PZU "POLIKLINIKA AVICENA"
Maoča bb
Redatelj: Idriz Karamujić
Tel.: 061/ 256-569
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

38 "SLOBOPROM'S" doo
Bulevar mira br. 5
Redateljica: Danica Rosić
Tel/fax: 049/216-137
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

39. "3P PETRUŠIĆ"
Ćirila i Metoda br. 8
Redatelj: Saša Petrušić
Tel/fax.: 054/859-090
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
WEB: www.3ppetrusic.com

40. ADVOKATSKO DRUŠTVO "IBRAHIMOVIĆ & CO" d.o.o.
Trg Mladih br. 7D
Direktor: Adi Ibrahimović
Tel/fax: 049/206-182
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.ia-lawfirm.com

41. JP "LUKA BRČKO" d.o.o.
Lučka bb
Direktor: Perica Josić
Tel/ fax: 049/ 216-113
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.lukabrcko.ba

42. "ZORNICA" d.o.o.
Dubrave br.111, Brčko distrikt BIH
Direktor: Niko Ždravac
Tel/fax: 049/ 745-132
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

43. "METALD" d.o.o.
Dubrave bb, Brčko distrikt BIH
Direktor: Anto Lamešić
Tel/fax: 049/745-132
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

44. "MODEA" d.o.o.
Malezijski put bb, Brčko distrikt BIH
Direktor: Almir Džamalija
Tel/fax: 049/ 500-333
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.modea.ba