VIJESTI

Udruženje Poslodavaca Brčko Distrikta

Indeks članka


ODRŽAN 25. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA – Mostar 2024.

Dvadeset peti međunarodni sajam gospodarstva- Mostar 2024. Održan je u periodu od 16.-20.04.2024. godine na kojem se predstavilo oko 800 izlagača iz 30 zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je bila Republika Hrvatska. Na ceremoniji otvorenja Mostarskog sajma sudjelovali su visoki izaslanici iz zemalja regije.

Preduzeća iz Brčko distrikta BIH i ove godine su imala priliku predstaviti svoje proizvode i usluge na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva - Mostar 2024. u organizaciji Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH,a u saradnji sa Privrednom komorom Brčko distrikta BIH.

U sklopu projekta Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH „Predstavljanje brčanske privrede na sajmovima - 2024“ na površini od 124 m2 u Hali 1 i 2 sajma predstavila su se preduzeća iz Brčko distrikta BIH: “ Dionis Ljubniča” d.o.o. , “ TAS-komerc ” d.o.o., “ Misija ” d.o.o., “ Agel Pack ” d.o.o., “ Rattan Sedia “ d.o.o., “ GO-DA “ s.p. i na zajedničkom štandu su predstavljeni ; Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH, Privredna komora Brčko distrikta BIH, JP “ Luka Brčko “ , d.o.o. “ Bimal “ d.d. , “ Studen-Agrana ” d.o.o. Rafinerija šećera , “ Mingos Coffee ” d.o.o., te Kancelarija koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH koja je na štandu promovisala privredne potencijale Brčko distrikta BiH u skladu s implementacijom Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027. godina.

Preduzeća koja su izlagala na ovogodišnjem sajmu ostvarila su brojne poslovne dogovore i kontakte sa kupcima i poslovnim partnerima, te upoznala i uputila kupce na svoja prodajna mjesta širom Bosne i Hercegovine.

Miroslav Gavrić, koordinator Vlade Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH, učestvovao je 19.04. 2024. godine na konferenciji „Poduzetnička infrastruktura u funkciji lokalnog razvoja” koju je organizovao Poduzetnički centar Link iz Mostara, a u okviru Panela „Uloga poduzetničke infrastrukture u procesu pristupa EU – prilike i izazovi u BiH”.

U toku sajma, održano je nekoliko iznimno posjećenih i značajnih konferencija, foruma, stručnih skupova, radionica i okruglih stolova, od kojih izdvajamo Treći mostarski ekonomski forum, u organizaciji Privredne komore FBiH i Hrvatske gospodarske komore na kojem je dominantna tema bila EUperspektiva BiH.

Na sajmu se govorilo o ulaganjima u BiH, potpisan je sporazum o suradnji s FIPA-om, o korištenju europskih fondova, prekograničnoj suradnji, gastronomiji, zapošljavanju mladih, digitalizaciji, turizmu, intelektualnom vlasništvu, IT sektoru i dr.

Dodijeljene su i nagrade najboljim vinima, kao i priznanja za najuspješniji nastup na 25. međunarodnom sajmu gospodarstva.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energetske efikasnosti za preduzetnike, mala i srednja preduzeća za 2024. godinu

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu je objavilo danas, 29.03.2024. godine Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energetske efikasnosti za preduzetnike, mala i srednja preduzeća za 2024. godinu.
Javni poziv ostaje otvoren do 31.05.2024. godine do 14:00 sati.

 Javni poziv

 Prilog 1

 Prilog 2

 Prilog 3

 Prilog 4


ODRŽAN VI SAJAM OBRAZOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA

U Omladinskom centru u Brčkom u četvrtak, 28.03.2024. godine održan je VI Sajam obrazovanja i zapošljavanja u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH i Omladinskog centra " Vermont " u saradnji sa Vladom Brčko distrikta BIH. Na sajmu se predstavilo 25 privrednih subjekata, 25 visokoobrazovnih ustanova iz Bosne i Hercegovine, te četiri srednje škole iz Brčko distrikta BIH.
Uz prisustvo gradonačelnika Brčko distrikta BIH g-dina Zijada Nišića sajam je otvorio predsjednik Skupštine Brčko distrikta BIH g-din Siniša Milić.
„Vlada Brčko distrikta i zakonodavna vlast treba da kreiraju propise i stvore takav ambijent da naši ljudi ne odlaze odavde. To podrazumijeva i adekvatno plaćanje radnika s jedne strane, dok s druge strane, ne treba da opterećujemo privredu onim što može usporiti njen rast i razvoj“, rekao je predsjednik Milić.Predsjednik je poručio da se dijalog sa socijalnim partnerima mora nastaviti kako bi tržište rada bilo povoljnije.
Šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH Zoran Bulatović rekao je da Vlada pokušava da uskladi upisnu politiku u škole naspram potrebama tržišta rada. Takođe između ostalog je rekao da će pratiti potrebe realnog sektora i usklađivati onoliko koliko je moguće kroz obrazovni sistem.

Direktorica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH Tamara Duvnjak Mitrović kazala je da je trenutni broj evidentiranih nezaposlenih osoba na Zavodu oko 12.500 i taj broj je u blagom opadanju.

Naglasila je da je karakterističnost sajma upravo promocija našeg lokalnog tržišta i razvoja našeg lokalnog tržišta, te da očekuje pozitivnu povratnu informaciju od strane poslodavaca, odnosno da su ostvarili konekciju s nezaposlenim licima i uspjeli pronaći radnike.

Direktor OC „Vermont” Brčko distrikta BiH Damir Radenković rekao je da će se „Vermont“ i dalje zalagati za ovakve vrste događaja.

Takođe, da je cilj sajma da se učenici završnih razreda upoznaju sa srednjim školama i šta je to što im se nudi u tom dijelu obrazovanja, da se srednjoškolcima koji završavaju svoje obrazovanje ponudi 25 univerziteta koliko se predstavlja na ovom sajmu i da onima koji su završili svoje obrazovanje ponudimo aktuelne konkurse za posao, a trenutno 25 privrednih subjekata Distrikta koji su prisutni na sajmu traže zaposlenike. Rekao je i da su otvorili Kancelariju za karijerno savjetovanje i negdje oko sedamsto mladih je prošlo do sada kroz kancelariju te će ona raditi do kraja osmog mjeseca.

U okviru sajma održana je i veoma posjećena panel diskusija na temu: " Šta činimo da zadržimo mlade u Brčko distriktu BIH? " na kojoj su učestvovali: Doc.dr.Aleksandar Pajkanović na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, potpredsjednica Privredne komore Brčko distrikta BIH gđa. Sanela Hadžajlić, šef Pododjeljenja za srednje obrazovanje Vlade Brčko distrikta BIH g-din Srđan Kisić i direktorica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH gđa. Tamara Duvnjak Mitrović.

11


JAVNI POZIV EENERGY

EENergy je projekat koji finansira EU, a ukupno 9 miliona EUR-a biće raspoređeno kroz 900+ grantova za mala i srednja preduzeća širom Europe. EENergy je osmišlјen sa ambicijom da podrži zelenu tranziciju u malim i srednjim preduzećima i osigura unapređenje energetske efikasnosti klijenata na programskom području. Projekat se sprovodi u saradnji sa Europskom mrežom preduzetništva, u okviru programa Jedinstvenog tržišta EU.

Preduzetnici koji se prijave mogu ostvariti do 10.000,00 EUR-a bespovratnih sredstava.

Finansijska podrška do 10.000,00 EUR-a će se dodijeliti odabranim korisnicima za provjeru aktivnosti koje će dovesti do pobolјšanja energetske efikasnosti. Ugovorni cilј aktivnosti je smanjenje potrošnje energije za 5 %. Takve radnje moraju spadati u jednu ili nekoliko od slјedeće tri kategorije: ulaganja u objekte i opremu, savjetovanje o uštedi energije ili obuka zaposlenih.

Kako se prijaviti?

Ako ste vlasnik ili predstavnik malog ili srednjeg preduzeća, želite da povećate svoju energetsku efikasnost, popunite obrazac na linku: https://forms.gle/n5o5k6K6VxTReNhH7 , a EEN savjetnik će vas kontaktirati kako biste zajedno razradili akcioni plan smanjenja potrošnje energije u vašem preduzeću. Rok za prijavu na javni poziv je 15. april 2024. godine, s tim što je prije same prijave neophodno proći savjetovanje sa EEN savjetnikom.

Više informacija dostupno je na zvaničnoj stranici projekta: eenergy.grantplatform.com


ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA BRČKO DISTRIKTA BIH

Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH je danas, 28.02.2024. godine u velikoj sali Omladinskog centra Brčko distrikta BIH održalo redovnu sjednicu Skupštine Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH. Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za 2023. godinu, završni račun i Izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja za 2023. godinu, te Program rada i Finansijski plan Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za 2024. godinu.

Prilikom razmatranja i usvajanja Programa rada Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za tekuću godinu, izložene su prioritetne aktivnosti, a jedna od njih je pregovaranje oko donošenja Opšteg kolektivnog ugovora.Takođe Udruženje će u narednom periodu raditi i na iniciranju rješenja za pojednostavljenje administrativnih procedura radi otklanjanja prepreka za efikasnije poslovanje privrednih subjekata. Članovi skupštine su imali priliku na današnjoj Skupštini iskazati i svoje sugestije i prijedloge za unapređenje rada Udruženja, a što će biti ugrađeno u Program rada za 2024. godinu.

Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH će i u narednom periodu težiti na svom omasovljenju, a interese poslovne zajednice će kao i do sada zastupati prvenstveno kroz rad u Ekonomsko socijalnom vijeću/savjetu Brčko distrikta BIH i u svim drugim tijelima gdje smo zastupljeni.

1


ORGANIZOVANO PREDAVANJE IZ OBLASTI ZAŠTITE RAČUNARSKIH PODATAKA U POSLOVNO-INFORMACIONIM SISTEMIMA

Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BiH je u velikoj sali Omladinskog centra u Brčko, 08.02.2024. godine uspješno organizovalo predavanje iz oblasti zaštite računarskih podataka u poslovno-informacionim sistemima.

Predavanje je održao stručnjak iz oblasti cyber sigurnosti, gospodin Edin Livadić, informatičar sa višegodišnjim iskustvom u IT sigurnosti i vlasnik preduzeća "SECTEH IT-Solutions" d.o.o. Brčko distrikt BiH.

Meta hakera, osim velikih kompanija, sve češće su i manje organizacije koje ne koriste napredna rješenja u oblasti cyber sigurnosti, a o zaštiti podataka razmišljaju tek nakon prvog incidenta i pretrpljene štete. Zbog toga je ovo predavanje imalo za cilj da ukaže na aktuelne opasnosti kroz koje se kroz svoje poslovanje mogu susresti privredni subjekti sa prostora Distrikta.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH naveo je da se ovo predavanje realizuje uz podršku Vlade Brčko distrikta, odnosno resornog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u sklopu projekta „Globalni trendovi i lokalni razvoj privrede Brčko distrikta BiH“ realizuje predavanje na temu: "Zaštita računarskih podataka u poslovno-informacionim sistemima". Ovo predavanje je prvo od četiri predavanja na aktuelne teme koja će biti organizovana za brčanske poslodavce.

1 1 1

Predavanje je moguće pogledati na: https://youtu.be/-JHweUXqg_A 


UDRUŽENJU POSLODAVACA BRČKO DISTRIKTA BIH URUČENO RJEŠENJE O REPREZENTATIVNOSTI

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BIH u petak, 15.12.2023. godine uručio je Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH predsjedniku Udruženja gosp. Milijanu Mirkoviću, čime su stvoreni uslovi da započne pregovaranje oko izrade Opšteg kolektivnog ugovora u Brčko distriktu BIH.
Udruženje je na osnovu dobijene reprezentativnosti učvrstilo svoju poziciju relevatnog i priznatog predstavnika poslovne zajednice Brčko distrikta BIH, te postalo ravnopravan partner u budućim razgovorima sa socijalnim partnerima.
Utvrđena reprezentativnost je ujedno dobar polazni osnov u našem budućem radu, kao i kvalitetnijoj suradnji sa predstavnicima vlasti Brčko distrikta BIH na otklanjanju prepreka na koje nailazimo u svom rad, a čime ćemo stvarati bolji osnov za razvoj postojeće privrede i privlačenje novih investitora.

1


JAVNI POZIV PROJEKT CHALLENGE TO CHANGE 3.0

Projekt Challenge to Change raspisao je 13.11.2023. godine javni poziv za privredne subjekte iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000 EUR-a, a rok za dostavljanje aplikacija je 28.12.2023. godine do 16:00 sati.
Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 EUR. Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od tri mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i Vodič za aplikante ( u prilogu ), koji je sastavni dio Aplikativnog paketa.

Projekt Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, koji finansira Švedska. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.


POZIV ZA UČEŠĆE U JEDINSTVENOM ISTRAŽIVANJU O POBOLJŠANJIMA I PROMJENAMA U PREDUZEĆIMA

Eda- Agencija za razvoj preduzeća je pokrenula jedinstveno istraživanje sa ciljem identifikacije specifičnih izazova sa kojima se susreću preduzeća i unapređenja kojima direktori nastoje da osiguraju razvoj kompanija koje vode.

Nalazi istraživanja će poslužiti za poboljšanja politika i instrumenata podrške za MSP u zemlji, zajedno sa međunarodnim organizacijama i domaćim institucijama.

Zato se pozivaju preduzeća iz svih privrednih sektora da učestvuju u istraživanju i podijele svoja iskustva na online upitniku: https://collector.sensemaker-suite.com/collector?projectID=fc4d5198-e711-45a8-b41c-4baf13a71b5a. Anonimnost je zagarantovana.

U istraživanju se koristi SenseMaker, kao novi alat koji omogućuje unošenje i analiziranje kratkih priča zasnovanih na ličnom iskustvu ispitanika, koji pritom sami daju smisao svojim pričama. Ovaj alat se primjenjuje po prvi put u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje provodi Eda – Agencija za razvoj preduzeća u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH, SBA u BiH2EU“, uz podršku Ambasade Švedske.


Poziv mladim preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“ Pokrenite i unaprijedite vlastiti posao uz podršku iskusnih preduzetnika!

Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila javni poziv mladim preduzetnicima i onima koji žele da to postanu, za učešće u programu Evropske unije „Erasmus za mlade preduzetnike“.

Riječ je o programu prekogranične razmjene koji mladim i potencijalnim preduzetnicima iz BiH pruža priliku da otputuju u neku od zemalja regiona ili Evropske unije, tamo sarađuju sa iskusnim i uspješnim preduzetnicima i dobiju dragocjene savjete koji će im pomoći da razviju svoju poslovnu ideju, poboljšaju biznis plan i pokrenu svoj biznis.

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje razmišljaju o pokretanju svog biznisa ili su ga pokrenule u prethodne 3 godine, vole da putuju i žele da prošire mrežu svojih kontakata.

Ovu priliku je već iskoristilo nekoliko proaktivnih preduzetnika iz BiH i njihova iskustva su odlična!

U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano oko 13.000 preduzetnika domaćina i preko 21.000 mladih preduzetnika iz 45 država, a do sada je uspješno realizovano preko 11.500 posjeta.

Mladi i potencijalni preduzetnici iz BIH koji žele da dobiju detaljnije informacije o programu i načinu prijavljivanja, treba da najkasnije do subote, 30.9.2023. popune online obrazac:

Za dodatne informacije i pojašnjenja možete kontaktirati Edu – Agenciju za razvoj preduzeća (kontakt osoba Pavle Miovčić Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., telefon 051/300-241).

 


ODRŽAN 12. MEĐUNARODNI SAJAM PRIVREDE MODRIČA 2023.

Dvanaesti Međunarodni sajam privrede Modriča 2023., održan je 7. i 8. septembra u JU Kulturno sportskom centru, a dio sajma iz oblasti poljoprivrede je bio smješten na poligonu ispred sportske dvorane. Organizatori sajma su opština Modriča i Razvojna agencija opštine Modriča u saradnji sa modričkim privrednicima, preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima. Ove godine partner u organizaciji sajma je i Ambasada Narodne Republike Kine, ispred koje se predstavila Asocijacija kineskih preduzeća u BiH sa osam vodećih svjetskih kompanija iz oblasti energetike, građevinarstva, telekomunikacija i zdravstva.

Na ovogodišnjem sajmu svoje proizvode i usluge predstavilo je preko 200 izlagača, iz oblasti privrede i poljoprivrede, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Italije, Mađarske i Kine.

U sklopu projekta Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH „Predstavljanje brčanske privrede na sajmovima - 2023“ na površini od 39 m2 predstavila su se preduzeća iz Brčko distrikta BIH: DOO „ Dionis Ljubniča „- Vinarija Pajić, DOO “ Rattan Sedia “, DOO „ Ram plast „ te Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH i Privredna komora Brčko distrikta BIH.

U okviru drugog dana sajma Modriča 2023. godine održana je prezentacija „Potencijalne mogućnosti u oblasti poljoprivrede“ i modna revija kuća „Hertex“ i „A la mode“, a na kraju sajma su uručene nagrade za najbolje uređen štand – „Pejanović SN“ Modriča i najbolji marketinški nastup – Udruženje žena Gnionica.

1 1 1 1 1 1


OBJAVLJEN JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH SA AKTIVNE EVIDENCIJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH za 2023. godinu

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH objavio je Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih sa evidencije lica koja aktivno traže zaposlenje ZZZ Brčko distrikta BIH za 2023. godinu.

Poziv je otvoren od 04.09.2023.- 19.09.2023. godine.

Javni poziv, prijavu i zahtjev možete preuzeti na linku ZZZ Brčko distrikta BIH: https://www.zzzbrcko.org/o-nama/javni-pozivi


ODRŽAN 50. JUBILARNI MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE - SAJAM ŠLJIVE U GRADAČCU

Pedeseti jubilarni međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije -Sajam šljive u Gradačcu održan je u periodu od 23.08. -26.08.2023. godine. Na oko 5000 metara kvadratnih predstavilo se preko 300 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Francuske i Turske. Organizator ove jubilarne sajamske manifestacije je Turistička zajednica grada Gradačca uz podršku Grada Gradačca i brojnih partnera i sponzora.

U sklopu projekta Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH „Predstavljanje brčanske privrede na sajmovima - 2023“ na površini od 58 m2 kompanije iz Brčko distrikta BIH su imale priliku predstaviti svoje proizvode na 50. međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, te su se na istom predstavila preduzeća ; “ BIMAL “ d.d. , “ STUDEN-AGRANA “ d.o.o. Rafinerija šećera, “ MINGOS-COFFEE “ d.o.o., “ AGEL PACK PRO “ d.o.o., “ DIONIS LJUBNIČA “ d.o.o. Vinarija Pajić, te kompanija DOO “ RATTAN SEDIA “ sa svojim najmještajem i Privredna komora Brčko distrikta BIH.

Osim prezentacije proizvoda i poslovnih susreta, sajamske dane su obilježila naučno-stručna predavanja. Održano je stručno predavanje Poljoprivredno- prehrambenog fakulteta iz Sarajeva, sa temom ‘’Upotreba vrijednosti i proizvodne karakteristike poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gradačac’’. I ove godine na međunarodnom sajmu poljoprivredne i prehrambene industrije održane su i panel diskusije. Na prvom panelu, drugog dana 50. jubilarnog Sajma šljive govorilo se o temi ‘’Turistički proizvodi i ljudski resursi u Strategiji razvoja turizma TK’’, te panel diskusija Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu na temu ‘’Kratki i alternativni kanali snabdijevanja hranom kao faktor razvoja poljoprivredno-prehrambenog sektora’’. Takođe u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu održana su dva stručna panela posvećena savremenim pristupima u zaštiti zasada šljive od pojave i razvoja biljnih bolesti, primjeni zaštitnih sredstava i bioregulatora.

Na ovogodišnjem Sajmu šljive u Gradačcu, kao podsajamska manifestacija Udruženje pčelara ‘’Pčela’’ Gradačac organizovalo je 6. međunarodni sajam pčelarstva. Izlagači su većinom bili sa područja BiH i iz Crne Gore. Između ostalog održan je niz stručnih predavanja, a u okviru podsajamske manifestacije ‘’6. Sajam pčelarstva Gradačac 2023’’, govorilo se i o apiterapiji.

I ove godine dodijeljene su medalje Sajma šljive za kvalitet izloženih proizvoda.

1 1 1 1 1 1 1


Poziv preduzećima i preduzetnicima za učešće u programu "Erasmus za mlade preduzetnike" - Kroz međunarodnu saradnju lakše do novih kontakata i tržišta EU

Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika iz BiH u programu Europske unije "Erasmus za mlade preduzetnike". Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju s ozbiljnim i posvećenim novim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja, upoznavanju novih tržišta i uspostavljanju kontakata, čime postaju dio europske mreže uspješnih preduzetnika.

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine preduzetničkog iskustva, koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom.

Zainteresovanim preduzećima i preduzetnicima iz BiH, Eda – Agencija za razvoj preduzeća pruža tehničku podršku prilikom registracije u europsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta i definisanju plana posjete odabranog preduzetnika iz inostranstva, nakon čega ta osoba dolazi u mjesto poslovanja preduzeća/preduzetnika. Saradnja teče po usaglašenom planu koji doprinosi ostvarenju ciljeva kako preduzeća/preduzetnika domaćina, tako i mladog preduzetnika iz inostranstva.

U bazi podataka programa "Erasmus za mlade preduzetnike" je registrovano više od 12.000 preduzetnika domaćina i više od 20.000 mladih preduzetnika iz 45 država, a do sada je uspješno realizovano više od 11.000 posjeta.

Preduzeća i iskusni preduzetnici iz BIH koji žele da dobiju detaljnije informacije o programu i načinu prijavljivanja, treba da najkasnije do četvrtka, 10.08.2023. popune online obrazac:

Za više informacija o programu i načinu prijave molimo kontaktirajte Edu – Agenciju za razvoj preduzeća (kontakt osoba Pavle Miovčić Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., telefon 051/300-241).


ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA BRČKO DISTRIKTA BIH

Danas, 14.06.2023. godine u velikoj sali Omladinskog centra Brčko distrikta BIH u Brčkom održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BiH. Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za 2022. godinu, završni račun i Izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja za 2022. godinu, te Program rada i Finansijski plan Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za 2023. godinu.

Skupština je takođe usvojila nekoliko internih Odluka.

Prilikom razmatranja i usvajanja Programa rada Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH za tekuću godinu, kroz diskusije poslodavci su dali određene konstruktivne prijedloge koji se tiču rada Udruženja, te će isti biti ugrađeni u predloženi Program rada.

Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH će u narednom periodu kroz brojne aktivnosti raditi na unapređivanju poslovnog okruženja, prvenstveno kroz rad u Ekonomsko socijalnom vijeću/savjetu Brčko distrikta BIH, kao i svim drugim tijelima gdje smo zastupljeni i možemo djelovati kroz rad u istim u interesu poslovne zajednice.

1


ODRŽAN PETI SAJAM OBRAZOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA

U Omladinskom centru u Brčkom u petak, 12.05.2023. godine održan je peti Sajam obrazovanja i zapošljavanja u sklopu Programa usklađivanja tržišta rada i sistema obrazovanja " Karijerno usmjeravanje i savjetovanje " u organizaciji Omladinskog centra " Vermont " i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH u saradnji sa Vladom Brčko distrikta BIH. Na sajmu se predstavilo 70 privrednika i visokoobrazovnih ustanova iz BiH.
Fokus ovogodišnjeg sajma je bio na promociji zanatskih zanimanja, jer domaće i regionalno tržište rada sve više traži taj profil radnika, u izjavi za medije je izjavila direktorica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH g-đa Tamara Duvnjak Mitrović.
"Na ovaj način htjeli smo da napravimo sinergiju između tržišta rada i nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda, ali i budućih radnika, odnosno učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola", istakla je g-đa Duvnjak Mitrović.
Šef kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BIH g-din Nedim Hamzabegović, koji je prisustvovao otvorenju sajma, rekao je da se problem nezaposlenosti mora strateški rješavati.
Direktor Omladinskog centra "Vermont" Brčko g-din Damir Radenković je u svojoj izjavi naglasio da se lica u potrazi za poslom ne mogu osloniti samo na formalno obrazovanje, te ukazao na značaj neformalnog obrazovanja i prekvalifikacije za koju je rekao da sve više dobija na značaju širom svijeta.
Na sajmu je održana i panel diskusija pod nazivom "Ima li Brčko distrikt BiH odgovore na potrebe tržište rada?", na kojoj su učestvovali g-đa Amra Abadžić, šef Pododjeljenja za privredni razvoj, g-din, Slavoljub Bašić, šef Pododjeljenja za srednje obrazovanje, g-din Nedim Hamzabegović, šef kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BIH, g-din Milorad Teodorović, direktor Razvojno garantnog fonda Brčko distrikta BIH i g-đa Tamara Duvnjak Mitrović, direktorica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BIH.

11


ODRŽAN 24. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA – Mostar 2023.

Dvadeset četvrti međunarodni sajam gospodarstva- Mostar 2023. održan je u periodu od 02.-06.05.2023. godine na kojem se predstavilo oko 800 izlagača iz 30 zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je bila Država Izrael. Na ceremoniji otvorenja Mostarskog sajma sudjelovali su visoki izaslanici iz zemalja regije i svijeta.

Preduzeća iz Brčko distrikta BIH i ove godine su, imala priliku predstaviti svoje proizvode i usluge na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva - Mostar 2023. u organizaciji Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH,a u saradnji sa Privrednom komorom Brčko distrikta BIH.

U sklopu projekta Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH " Predstavljanje brčanske privrede na sajmovima - 2023 " na površini od 120,50 m2 u Hali 2 sajma predstavila su se preduzeća iz Brčko distrikta BIH: DOO “ TAS-komerc ” DOO “ Agel Pack Pro ”, DOO “ Rattan Sedia “, s.p. “ GO-DA “ s.p. “ Slatka tajna “i na zajedničkom štandu su predstavljeni ; Udruženje poslodavaca Brčko distrikta BIH, Privredna komora Brčko distrikta BIH, DD “ Bimal “, “ Studen-Agrana ” Rafinerija šećera DOO i DOO “ Mingos Coffee ”,JP “ Luka Brčko “ DOO i Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BIH.

Preduzeća koja su izlagala na ovogodišnjem sajmu ostvarila su brojne poslovne dogovore i kontakte sa kupcima i poslovnim partnerima, te upoznala i uputila kupce na svoja prodajna mjesta u Bosni i Hercegovini.

Tokom sajma, održano je nekoliko veoma posjećenih i značajnih konferencija, foruma, stručnih skupova, radionica i okruglih stolova, od kojih izdvajamo konferencije: "Budućnost na sunce“",„Budućnost medicine“, „Izloženost cyber sigurnosti na Balkanu“, „Solarna energije put ka uštedama“, „Povratak u budućnost – zamišljeno putovanje u 2042. godinu“ i druge.

Na sajmu se govorilo u ulaganjima u BiH, korištenju europskih fondova, prekograničnoj suradnji, gastronomiji, zapošljavanju mladih i IT sektoru… Opću sajamsku izložbu, pratila je i tradicionalna podsajamska manifestacija Sajam turizma, odnosno sajam vina i vinogradara, te raznovrstan kulturno-zabavni program.

Dodijeljene su i nagrade najboljim vinima, kao i priznanja za najuspješniji nastup na 24. međunarodnom sajmu gospodarstva.

1  1  1  1  1  1  1  1 


OKVIRNE SMJERNICE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ( 2021-2025 ) GODINU ZA IMPLEMENTACIJU VODEĆIH NAČELA O POSLOVANJU I LJUDSKIM PRAVIMA
Brčko, 26.01.2023. godine

Bosni i Hercegovini u maju 2020. godine je data preporuka od Ureda visokog predstavnika za ljudska prava UN-a da se kreiraju smjernice za implementaciju Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda koje su set smjernica za države, privredni sektor, i one kojima su narušena ljudska prava u poslovanju, s ciljem sprječavanja, adresiranja i dostupnosti pravnog lijeka za oštećene u toku poslovnih operacija.

S tim u vezi, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT uradilo je radnu verziju dokumenta Okvirne smjernice BiH za 2021.-2025. godinu za implementaciju načela o poslovanju u ljudskim pravima koje imaju za cilj inicijativu koja se bazira na vodećim principalima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, sa zadatkom da osigura veće poštivanje ljudskih prava u svim segmentima poslovanja bh. privrednika bez obzira na njihovu djelatnost i veličinu.

Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 09.11.2022. godine razmotrilo i usvojilo Prijedlog okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za 2021.-2025. godinu za implementaciju vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima.

Okvirne smjernice BiH za implementaciju - final.docx


POZIV PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU " ERASMUS ZA MLADE PREDUZETNIKE "- KROZ MEĐUNARODNU SARADNJU LAKŠE DO NOVIH KONTAKATA I TRŽIŠTA EU
Brčko, 11.01.2023. godine

Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika iz BiH u programu Europske unije "Erasmus za mlade preduzetnike". Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju s ozbiljnim i posvećenim novim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja, upoznavanju novih tržišta i uspostavljanju kontakata, čime postaju dio europske mreže uspješnih preduzetnika.

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine preduzetničkog iskustva, koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom.

Zainteresovanim preduzećima i preduzetnicima iz BiH, Eda – Agencija za razvoj preduzeća pruža tehničku podršku prilikom registracije u europsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta i definisanju plana posjete odabranog preduzetnika iz inostranstva, nakon čega ta osoba dolazi u mjesto poslovanja preduzeća/preduzetnika. Saradnja teče po usaglašenom planu koji doprinosi ostvarenju ciljeva kako preduzeća/preduzetnika domaćina, tako i mladog preduzetnika iz inostranstva.

U bazi podataka programa "Erasmus za mlade preduzetnike" je registrovano više od 12.000 preduzetnika domaćina i više od 20.000 mladih preduzetnika iz 45 država, a do sada je uspješno realizovano više od 10.000 posjeta.

Preduzeća i iskusni preduzetnici iz BIH koji žele da dobiju detaljnije informacije o programu i načinu prijavljivanja, treba da najkasnije do utorka, 31.1.2023. popune online obrazac:

Za više informacija o programu i načinu prijave molimo kontaktirajte Edu – Agenciju za razvoj preduzeća (kontakt osoba Pavle Miovčić Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., telefon 051/300-241).

  


POZIV ZA PROJEKTE CHALLENGE FONDA
Brčko, 19.10.2022. godine

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru prvog poziva za prijavu aplikacija koji je otvoren od 12.10.2022. godine.
Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 480 000,00 EUR, a rok za dostavljanje aplikacija je srijeda 23. novembar 2022. godine do 16 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje šest mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta je 10.000 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava je 30.000 EUR. Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od 3 mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem pošte (štampana forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje, niti će biti predmet ocjenjivanja. U cilju detaljnijeg informisanja potencijalnih aplikanata, planirana je organizacija info sesija, čiji termini će biti objavljeni na projektnoj web stranici.


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMA SA EVIDENCIJE LICA KOJA AKTIVNO TRAŽE ZAPOSLENJE ZZZ BRČKO DISTRIKTA BIH

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH je objavio Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje Roma sa evidencije lica koja aktivno traže zaposlenje ZZZ Brčko distrikta BIH.
Javni poziv će biti otvoren od 06.09.2022.do 30.09.2022. godine.

Javni poziv i prijavu zainteresovani poslodavci mogu preuzeti na stranici Zavoda na linku: https://www.zzzbrcko.org/vijesti/jp-poslodavcima-za-zaposljavanje-roma-2


OBJAVLJEN JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH SA AKTIVNE EVIDENCIJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH za 2022. godinu

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BIH objavio je Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih sa evidencije lica koja aktivno traže zaposlenje ZZZ Brčko distrikta BIH za 2022. godinu.

Poziv je otvoren od 23.09.2022.- 07.10.2022. godine do 15:00 sati.

Javni poziv, prijavu i zahtjev možete preuzeti na linku ZZZ Brčko distrikta BIH: https://www.zzzbrcko.org/o-nama/javni-pozivi.


U SARAJEVU ODRŽANA KONFERENCIJA "ZAPOŠLJAVANJE STRANACA- PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI"

U Sarajevu je 23.09.2022. godine održana konferencija na temu: " Zapošljavanje stranaca- perspektive i mogućnosti " koju je organizovala Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine uz finansijsku i tehničku podršku projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja na zapadnom Balkanu ( ESAP-2 ) koji se provodi u okviru Regionalnog vijeća za saradnju ( RCC ), a finansira iz sredstava EU. Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Udruženja poslodavaca Brčko distrikta BIH.
Cilj konferencije je bio razmijeniti iskustva o problematici zapošljavanja stranaca u BiH u smislu postojećeg zakonskog okvira, potreba poslodavaca, ponude na tržištu rada, te uloge zavoda i službi zapošljavanja.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, mr. Muamer Bandić, naveo je osnovne izazove sa kojima se tržište rada u BiH susreće, a kada je u pitanju zapošljavanje stranaca. Takođe je naglasio da imamo s jedne strane potrebu poslodavaca za zapošljavanjem stručne radne snage, dok s druge strane još uvijek imamo oko 360.000 nezaposlenih osoba. Nadalje, imamo trend odlaska radne snage iz BiH u potrazi za boljim uslovima rada, te negativni demografski trend. Obrazovni sektor još uvijek ne prati potrebe tržišta rada na zadovoljavajućem nivou i taj će problem biti još izraženiji u budućnosti, naglasio je Bandić.

U uvodnom obraćanju u ime projekta RCC-a ESAP2 prisutnima se obratila Amira Ramhorst, vođa projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (ESAP2).

Učesnici konferencije ispred zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi zapošljavanja, u svojim izlaganjima, uglavnom su se dotakli procedure i zakonskog okvira za zapošljavanje stranaca. Osnovna smetnja učinkovitijem provođenju sadašnjih propisa jeste neusklađenost zakonskog okvira između državnog i entitetskog nivoa, neusklađeni zakonski rokovi za pojedine radnje, te postojanje velikog broja osoba na evidencijama koji nisu aktivni tražioci posla već su tu samo zbog ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

Predstavnici poslodavaca u svojim izlaganjima su iznijeli problem da se susreću sa deficitom u zapošljavaju određenog profila radne snage, prije svega u građevinskom sektoru, prerađivačkoj industriji i ugostiteljstvu. Također, poslodavci navode problem nepouzdanih evidencija nezaposlenih osoba jer se na njima nalazi jako veliki broj osoba koje aktivno ne traže posao, ne žele da rade ili rade na crno i nisu dostupni za novo zapošljavanje. Jedan od problema je i što obrazovni sektor ne prati potrebe tržišta rada. Zbog toga poslodavci traže ukidanje kvota za zapošljavanje stranaca, a uvođenje instrumenta ispitivanja tržišta s ciljem određivanja deficitarnih zanimanja, a sve po ugledu na članice EU iz našeg okruženja, te traže liberalizaciju zakonskih rješenja za zapošljavanje stranaca čime bi se smanjili rokovi i potrebni dokumenti za izdavanje radnih dozvola. Stav poslodavac je da se pažnja treba posvetiti stvarno nezaposlenim osobama u BiH koje hoće da rade, ali dok se to ne desi, jer to podrazumijeva značajniju izmjenu zakonskih rješenja, potrebno je omogućiti poslodavcima da zaposle radnike iz inostranstva u onim oblastima u kojima postoji deficit stručne radne snage.

Kao moguće rizike uslijed manjka radne snage, učesnici konferencije su naveli pad ekonomske aktivnosti i ekonomsku stagnaciju, te daljni pad mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta za domaću radnu snagu. S druge strane, kao rizici od povećanog priljeva strane radne snage navedeno je obaranje cijene rada, povećanje broja nezaposlenih građana BiH, te kulturološke razlike inkluzije stranaca u naše društvo.

Potrebno je organizovati više ovakvih stručnih skupova, sa proširenim krugom učesnika, kako bi se problemi koji su otvoreni na konferenciji dodatno aktuelizirali i riješili, mišljenja su učesnika održane konferencije.